Kako sistem funkcioniše / Instaliranje centralnog usisnog sistema

 

Montaža sistema za centralno usisavanje

Montaža centralnog usisivača u novoj kući

Profesionalna instalacija ili uradi sam.

Аko gradite novu kuću ili to planirate, raspitajte se odmah i o ugradnji BEAM centralnog usisnog sistema.Biće vam potrebne informacije o lokaciji rezervoara za skupljanje prljavštine, o mestima za usisne ulaze, kao i o mestu za odlaganje creva i kompleta priključaka za čišćenje, na svakom nivou vaše kuće. Rešenje je jednostavno, instalira se osnovni ormar za odlaganje svih potrebnih delova vašeg BEAM centralnog usisivača.

Instalacija BEAM sistema se vrši nakon završetka vodovodnih i električnih radova i pre malterisanja zidova. Ukoliko vaš izvodjač radova ne instalira BEAM sistem, preporučujemo da se obratite vašem najbližem BEAM dileru, koji može brzo i profesionalno obaviti posao. Prosečni trošak za instalaciju BEAM vakuum sistema ide od 1000 EUR-a.

Ili se možete odlučiti da BEAM centralni usisni sistem instalirate sami. Pogledajte uputstva na stranici za instalaciju uradi sam


Instaliranje sistema za centralno usisavanje u postojeće kuće (objekte)

Profesionalna instalacija ili uradi sam.

Оkо 95% postojećih kuća -bez obzira na starost objekta - može biti naknadno opremljeno centralnim usisnim sistemom BEAM. Ključ uspeha je planiranje cevovoda sa minimalnim brojem ulaza i savijanja cevi, kako bi se troškovi sveli na minimu, kao i da biste maksimalno iskoristili pogodnosti, koje pruža centralni usisni sistem, kao što je BEAM.

Аko planirate renoviranje kuće, pravi je momenat da se obratite svom BEAM dileru, kako bi na vreme u svoje planove dodali i BEAM centralni usisni sistem. Vaš distributer će vam pružiti profesionalnu uslugu instaliranja sistema, od strane obučenih instalatera, što je važna prednost s obzirom da ćete ovaj sistem centralnog usisavanja koristiti u narednih 20-25 godina.