Kako sistem funkcioniše / Performanse čišćenja

 

Performanse čišćenja

Studija održivosti čišćenja uz profesionalno testiranje u laboratoriji

Rezultati naučnih studija pokazuju da je centralni sistem usisavanja, superiorniji u odnosu na prenosive usisivače.

BEAM sistem za centralno usisavanje osigurava visok kvalitet vazduha unutar samog sistema preko prenosnika vazduha i time održava potpuno nove performanse čišćenja, prema nezavisnoj studiji koja upoređuje kratkoročno i dugoročno uklanjanje nečistoće i emisije prašine koju proizvode vodeći usisivači u odnosu na centralni usisivač.

Istraživanje
U seriji testova koji su upoređivali kratkoročno i dugoročno uklanjanje nečistoće i kontrolu emisije prašine, od pet vodećih klasičnih usisivača i BEAM centralni usisni sistem, tehničari u Laboratoriji za profesionalno testiranje Dalton, Ga., pronašli su da kod dva vrhunska klasična usisivača snaga usisavanja tokom rada opada od 10% do skoro 14% od početka do kraja testa, dok je sistem centralnog usisavanja BEAM održao istu snagu usisavanja tokom trajanja testa.

Nalazi
"Sistem za centralno usisavanje BEAM je od početka do kraja studije pružio impresivno, održivo čišćenje", kaže Gari Asburi, predsednik PTL-a.
"Centralni usisivači BEAM Sereniti takođe održava konzistentnu kontrolu emisije prašine, oslobađajući manje od 6,6 mikrograma po kubnom metru respirabilnih čestica u toku studije, manje od bilo kojeg testiranog klasičnog usisivača, kod kojih je snaga usisavanja tokom rada opadala, što je dovelo do veće emisije čestica prašine u vazduhu u rasponu od skoro udvostručene do više od 4.300 mikrograma po kubnom metru..

             

Ispitivanje emisije prašine

Čestice koje se emituju tokom usisavanja nakon višekratne upotrebe.

Svaki od ispitivanih proizvoda je testiran u potpuno novom stanju i nakon ponovljene upotrebe. Za testiranje u PTL-u su za svaki proizvod koristili usisavanje tepiha, koji sadrži otprilike jedan litar prljavštine i ostataka od prethodnih usisavanja plus 50 grama ISO Fine test prašine koja je uključivala čestice koje su bile male kao spore plesni, polena i drugih zagađivača, koji prouyrokuju zdravstveni problem.

U istraživanje je uključena upotreba tehnologije Ks-Rai Fluorescence (KSRF) koju je poboljšala NASA kako bi se obezbedila tačna analiza fizičkih elemenata uklonjenih iz testiranog tepiha. Prema KeiMaster Technologies,Kennevick, Vash. firma koja je razvila ručni KSRF skener u saradnji sa NASA, testovi su označili prvu upotrebu KSRF tehnologije za analizu performansi čišćenja proizvoda za negu poda.

Testovi za uklanjanje nečistoće, ponavljani su sve dok se posude za sakupljanje prašine usisivača nisu napunile približno do polovine i tako 10 puta, prema preporuci proizvođača. Svaki proizvod je takođe radio u najsavremenijoj emisijskoj komori kada je bio potpuno nov i nakon 10 opterećenja vršena su merenja respiratornih čestica koje emituje svaki proizvod tokom usisavanja.

                                                         

Ispitivanje sposobnosti uklanjanja nečistoće

Sposobnost čišćenja tepiha nakon 10 upotreba.

Video snimljen na kraju testa takođe je pokazao, da korisnici svih proizvoda mogu biti izloženi prašini koja bi bila emitovana pražnjenjem posude za sakupljanje. Mnogo veći kolektor za sakupljanje prašine kod BEAM sistema za centralno usisavanje, zahteva redje pražnjenje i mnogo redje izlaganje prašini. Zbog toga što se centralna jedinica za usisavanje obično ugrađuje u garažu ili podrume te je, malo verovatno da će se prašina oslobodjena prilikm praznjenja posude za sakupljanje ponovo uneti u stambeni prostor.

Lars Hibel, potpredsednik Internacional u Electroluk Central Vacuum Sistems, kaže da rezultati PTL testa pomažu u objašnjenju zašto su pacijenti sa alergijskim rinitisom koji su učestvovali na nedavnom testiranju na Univerzitetu u Kaliforniji, Davis,doživjeli značajno smanjenje simptoma alergije kada su koristili BEAM centralni usisivači za čišćenje svojih kuća. Učesnici studije UC-Davis zabeležili su od 44 odsto na 61 odsto poboljšanje prilikom spavanja,bili su aktivniji tokom dana sa mnogo manje praktičnih zdravstvenih problema, čišćenja stanbenog prostora sa BEAM centralnim usisivačem umesto sa prenosnim usisivačima.

"Konzistentna kontrola emisije iz centralnog usisnog sistema pokazala je, da u životnoj sredini ima manje čestica prašine u vazduhu koje bi pokrenule alergijske reakcije", kaže Hibel. "Korisnici BEAM centralnog sistema za usisavanje će imati čistu kuću sa manje alergena i zdravije je mesto za život .”