Kako sistem funkcioni��e / Uputstvo za upotrebu

 

Uputstvo za upotrebu

BEAM Electrolux

sistemi za centralno usisavanje

Uputstvo za upotrebu i održavanjeU V O D

Čestitamo Vam na kupovini novog BEAM Electrolux centralnog usisivača. BEAM Electrolux je ugradni sistem za čišćenje koji je namenjen za brzo i efikasno usisavanje. Za razliku od konvencionalnog usisivača koji recirkuliše prašinu, BEAM Electrolux sistem za centralno usisavanje usisava svu prašinu, grinje, polen i druge alergene sa poda i nameštaja i izbacuje vazduh pun mikroprašine iz životne sredine tako doprinevši boljem kvalitetu unutrašnjeg vazduha. To je i klinički dokazano.

Da bi najbolje iskoristili sve mogućnosti BEAM Electrolux sistema za centralnog usisivača, molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputsvo za upotrebu, a zatim da uživate u jednom čistijem i zdravijem životnom okruženju.

Za daljne imformacije o BEAM Electrolux sistemima posetite www.beamvac.com, www.beam.rs ili potražite Vašeg lokalnog distributera.Komponente centralnog usisivača BEAM Electrolux

Centralni usisivač: montiran u podrumu, nusprostoriji ili garaži, zadužen je za otklanjanje prašine i drugih nečistoća iz životnog prostora.

Cevovod: Sva prašina se izbacuje preko cevovoda od zidnih tičnica do centralnog usisivača.

Zidne utičnice: Ubadanjem fleksibilne cevi u zidnu utičnicu aktivira se sistem.

Pribor za čišćenje: Fleksibalna usisna cev od 9 metara dužine, metalni rukohvat (opcija: fleksibilno crevo sa električnom komandom), razne četke i alatke omogućuju efikasno usisavanje.Mere bezbednosti

Pre upotrebe svakog električnog uređaja pročitajte uslove rukovanja.

Da bi izbegli strujni udar, požar ili povrede:

Ne koristite na otvorenom ili na vlažnoj podlozi.

Nemojte prekriti gornji deo centralne jedinice (usisivača), nedostatak ventilacije može da prouzrokuje pregrejavanje motora.

Nemojte montirati centralni usisivač u prostorije gde su visoke temperature (npr. tavan) ili u teško dostupnim prostorijama.

Montirajte centralni usisivač najmanje 30 cm od plafona i najmanje 70 cm od poda.

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač. Ako centralni usisivač ne radi kako treba i ako je pao sa konzole, ako je oštećen ili poprskan vodom, vratite ga u servisni centar.

Uključite centralni usisivač u pravilno uzemljenu utičnicu.

Nemojte koristiti neadekvatne produžne kablove.

Isključite sve komande pre nego što izvučete kabel iz utičnice.

Uređaj za centralno usisavanje stvara veliki vakuum na zidnim utičnicama, stoga slobodne delove odeće, kosu, prste držati na odstojanju od otvora na utičnici.

Odstranite sve nečistoće iz zidnih utičnica koje bi uticale na nesmetan protok vazduha.

Nemojte usisavati ništa što se žari ili dimi (opušak, vreo pepeo).

Nemojte usisavati zapaljive tečnosti.

Isključite iz struje uređaje pre nego što usisate prašinu sa njih.Uzemljenje – mere bezbednosti

Uređaj mora biti uzemljen, ako dođe do električnog kvara uzemljenje predstavlja putanju najmanjeg otpora za struju i tako smanjuje opasnost od strujnog udara. Uređaj se dostavlja sa kabelom i utikačom koji imaju uzemljenje.

Ako niste sigurni da li je utičnica pravilno uzemljena, proverite sa električarem

Ako je strujni kabel oštećen, tražite odgovarajući od Vašeg lokalnog dileraOpšte informacije

Beam Electrolux centralni usisivači su konstruisani za suvo sakupljanje smeća i prašine u domaćinstvu, izbegavajte usisavanje oštrih i tvrdih predmeta. Ovaj sistem nije namenjen industrijstriji.Servisne informacije

Uputstva u ovom opisu služe za pomoć pri redovnom održavanju. Za daljnja uputstva obratite se Vašem lokalnom distributeru.

Ne sipajte ulje u centralni usisivač, motor je fabrički podmazan i zatvoren.Ugradnja sistema

Ako je cevovod sistema za centralno usisavanje već ugrađen možete da počnete sa montažom samog uređaja za centralno usisavanje. Ako ne, potražite profesionalca za ugradnju cevnog sistema ili možete sami da pristupite poslu. Ako se udlučite za samostalnu ugradnju vodite računa o mesto centralnog usisivača, zidnih utičnica i o pravilnom projektovanju i postavljanju cevnog sistema. Ovo uputstvo se svodi samo na pravilno postavljanje usisne mašine za centralno usisavanje.Lokacija usisne mašine

Centralni usisivač mora biti montiran najmanje

30 cm od plafona i 70 cm od poda i obližnjih zidova i po mogućnosti što dalje od životnog prostora.

U isto vreme mora biti smešten na pristupačnom mestu gde pražnjenje posude za smeće, provera filtera i redovno održavanje mašine ne predstavlja problem.

Idealna lokacija bi bila u garaži, gde možete usisati i Vaš auto i pražnjenje posude za smeće je van životnog okruženja.

Druge pogodne lokacije mogu biti podrum, vešernica ili druga nusprostorija.Montaža centralnog usisivača BEAM Electrolux

Ako ste izabrali mesto centralnog usisivača, fiksirajte nosač na zid, zatim nakačite uređaj na njega.

Usisni fiting mašine spojite sa cevovodom iz zida. Nemojte koristi lepak.

Sa dvožilnog nisko-voltažnog kabel pored glavnog cevovoda skinite izolaciju (1 - 2 cm) i postavite kabel na nisko-voltažne spojnice.

Napojni kabel sa jedne strane ima tri šiljasta konektora, ovaj deo se priključuje u uparivi deo centralnog usisivača. Drugi konektor se priključuje u zidnu utičnicu.

Sada ste spremni da isprobate cevnu instalaciju i saam uređaj za centralno usisavanje BEAM Electrolux.

Utaknite fleksibilno crevo u svaku zidnu utičnicu da bi proverili ispravnost električnih kontakata.

Proverite zidne utičnice da li propuštaju vazduh.

Uverite se da je posuda za smeće pravilno pričvršćena za centralni usisivač.

Uverite se da je filter pravilno postavljen.

Vaš BEAM Electrolux sistem je spreman za korišćenje.Kako koristiti sistem za centralno usisavanje BEAM Electrolux?

Vaš centralni usisivač se pokreće i zaustavlja automatski. Da bi uključili sistem, utaknite usisno crevo u zidnu utičnicu, a da biste ga isključili, izvucite crevo iz utičnice.Zaštita od električnog kvara

Centralni usisivač kontroliše napon, struju i temperaturu električne ploče. Ako je napon ispod ili iznad nominalne vrednosti, strujno kolo blokira rotor i centralni usisivač neće raditi. U ovom slučaju led indikator pored dugmeta za ručno uključivanje će da trepće sve dok problem postoji. Ako se ovaj problem desi, proverite da li su svi nisko-naponski prekidači isključeni (elektični prekidač na ručci, kuhinjski adapter...), zatim pritisnite ON / OFF dugme, isključite usisno crevo ili sačekajte da se temperatura smanji. Ako se problem ponovi potražite Vašeg lokalnog distributera.

U slučaju nestanka struje, uređaj za centralno usisavanje se vraća u prvenstveno stanje kada se struja ponovo vrati. Na primer, ako je električni prekidač bio uključen na ručci ili obično crevo za usisavanje je bilo utaknuto u zidnu utičnicu pri nestanku struje, po povratku struje sistem se saam uključuje.Zidne utičnice

Kada utaknete usisno crevo u zidnu utičnicu, zatvara se nisko-naponsko strujno kolo, aktivira se rele i uključuje motor. Pri završenom usisavanju izvucite crevo iz utičnice,
par
sekundi ostavite otvorena poklopac zidne utičnice da bi obezbedili ravnomerno smanjivanje usisne snage u cevovodu i zaštitili gumeni zaptivač unutar utičnice.

Začepljenje zidne utičnice može da prouzrokuje da uređaj za centralno usisavanje i dalje radi i pri izvučenom crevu iz utičnice. Da bi isključili mašinu za centralno usisavanje proverite sve zidne utičnice i odstranite nečistoće. Neke ručke su opremljene sa električnim prekidačem. Ovakve ručke Vam omogućuju uključivanje / isključivanje sistema dok je usisno crevo utaknuto u zidnu utičnicu.Zaštita od pregrevanja motora

U situaciji da se uređaj za centralno usisavanje nenamerno ostavi uključen ili se kojim slučajem saam uključi, Vaš sistem je opremljen zaštitom od nenamernog rada. Posle 30 minuta kontinualnog usisavanja sistem se automatski isključuje zaštitivši motor od pregrevanja. Da bi nastavili sa radom, jednostavno izvucite usisno crevo iz utičnice, zatim ga ponovo vratite i centralni usisivač se ponovo aktivira.Pribori za čisćenje

Uz BEAM crevo za usisavanje dobijate teleskopsku cev i set raznih priključaka, pribora koje Vam omogućuju da usisate praktično sve, od poda do plafona. Pribori se mogu koristiti pomoću teleskopske cevi ili ih direktno možete spojiti na ručku.

Podesivi priključak je pogodan za skoro sve vrste podova i on se koristi u 80% slučajeva. Ova četka Vam omogućava da usisavate razne vrste tepiha kao i reljefne podove.

Sa okruglom četkom je čišćenje lako i jednostavno.

Ona se obično koristi za usisavanje prašine sa nameštaja, zidnih dekoracija, delova prozora i abažura.


Alatka za tekstilne materijale je pogodna za čišćenje
zavesa, zidova, nameštaja ili dušeka.

Može se koristiti i bez dodatne četke.

Alatka za uske proreze je idealna za čišćenje teško
dostupnih mesta, uglova, ispod kuhinjskih elemenata
ili nameštaja.

Držac cevi vam omogućuje da lako namotate i držite usisnu crevo u plakaru ili na zidu nusprostorije.
Održavanje centralnog sistema za usisavanje

Uputstva u ovoj brošuri služe kao vodič za redovno održavanje sistema za centralno usisavanje. Pravilan protok vazduha i usisna moć se može održati sa blagovremenim pražnjenjem posude za smeća i proverom cevovoda od začepljenja.Posuda za prašinu i filter

Smanjena usisna moć je znak da centarlni usisivač

ne radi maksimalno efikasno. Ako je posuda za

prašinu napunjena ili je filter zapušen, vazduh ne

može pravilno da struji kroz sistem i usisavanje

je otežano ili je onemogućeno.

Napomena:

Ako praznite posudu, obavezno izvucite naponski kabel iz utičnice!

Neki modeli centralnih usisivača su opremljeni sa kontrolnim prorezom na posudi, tako da je lako ustanoviti nivo prljavštine u posudi. Da bi skinuli posudu za smeće, uhvatite ručku i okrenite posudu na levo. Ispraznite je i vratite u prvobitan položaj. Proverite zaptivenost posude.Održavanje filtera

Beam-ov patentirani filter ne treba da se menja jer je samočistiv. Ako je ipak potrebno ručno čišćenje, pratite sledeća uputstva:

Napomena: nemojte koristiti centralni usisivač bez filtera. Naponski kabel izvucite iz utičnice pre nego što skinete posudu za smeće.

Skinite posudu za smeće. Zamotajte oko donjeg dela centalnog usisivača plastičnu vreću i dobro je fiksirajte. Uhvatite ušiveni teg na filteru preko plastične vreće i snažno ga protresite. Prašina će da padne u plastičnu kesu. Pažljivo skinite vreću sa centralnog usisivača i vratite posudu na svoje mesto. Nemojte četkom čistiti filter.Rešavanje problema

U slučaju neispravnog rada Vašeg sistema, pratite sledeće sugestije pre nego pozovete servis:Delimično gubljenje usisne moći

Ispraznite posudu za prašinu i proverite filter.

Uključite centralni usisivač preko ON/OFF dugmeta. Proverite usisnu moć na svakoj zidnoj utičnici. Ako nije ista na svakoj utičnici, došlo je do delimičnog zapušenja cevovoda. Da bi locirali mesto začepljenja počnite proveru od najbliže utičnice gledano od usisne mašine. Nastavite sa sukcesivnom proverom sve dok ne naiđete na utičnicu gde se primećuje gubitak usisne moći. Začepljenje je između te i predhodno proverene utičnice. Da bi otklonili začepljenje pažljivo progurajte sajlu preko otvora utičnice i progurajte začepljenje kroz cev.Potpuno gubljenje usisne moći

Proverite začepljenost cevovoda.

Uključite centralni usisivač na ON/OFF dugmetu i ponovite postupke kao u 2. tačci predhodnog poglavlja. Međutim, ako je uzrok gubitka usisne moći začepljenje, u ovom slučaju je između prve utičnice i centralnog usisivača.Motor se ne uključuje

Proverite osigurače na električnoj instalaciji.

Ako zeleni led indikator kontinuirano svetli na usisnoj mašini, uređaj dobija struju i nisko-naponska struja dospeva do zidnih utičnica.

Ako zeleni led indikator treperi ili je ugašen, motor se ne pokreće i centralni usisivač prepoznaje grešku zbog preterano visokog ili niskog napona, strujnog udara ili blokiranog motora. Takođe može da se desi da centralni usisivač bude uključen dok je neki od nisko-naponskih prekidača (el. ručka, Vacpan itd.) bio na ON položaju. U ovom slučaju pratite sledeća uputsva:

Uverite se da su svi nisko-naponski prekidači u OFF položaju.

Izvucite kabel za napajanje iz utičnice i zatim ga vratite.

Pritisnite ON/OFF dugme na usisnoj mašini.

Zeleni led indikator svetli, ali usisivač je moguće uključiti samo preko ON/OFF dugmeta dok preko zidnih utičnica ne radi: prekid je u nisko-voltažnoj električnoj instalaciji. Obratite se Vašem Beam Electrolux distributeru.